عمران|شهر سازی|ساختمان

جدیدترین خبرهای عمران,مسکن و شهر سازی,اقتصاد مسکن,محیط زیست ایران

ممنوعیت ساخت ساختمان‌های مهم و برج سازی روی گسل‌های تهران

علی بیت اللهی گفت: ایران جز کشور‌های زلزله خیز دنیا قرار دارد زمین لرزه‌های به بزرگی طبس و بم و… نشان می‌دهد که کشور در مقابل بلایایی مانند زلزله بسیار اسیب پذیر است.

وی ادامه داد: ۳۲۰ گسل فعال و بزرگ در اقصی نقاط کشور شناسایی شده است و بیشتر این گسل‌ها در مراکز پر جمعیت است.

ادامه مطلب

رونق نسبی در بازار مسکن حاکم است

یک کارشناس اقتصاد مسکن گفت: به دلیل نزدیکی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برخی فروشندگان از عرضه واحدهای خود به بازار مسکن به طور موقت خودداری می کنند اما حرکت بازار مسکن به سمت رونق ادامه دارد.

ادامه مطلب

راه‌آهن به ۴۵ هزار میلیارد تومان برای تحقق اهداف سند چشم انداز نیاز دارد/ تشریح زمانبندی بهره‌برداری از راه‌آهن قزوین- رشت- آستارا- آستارا

معاون برنامه ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل راه‌آهن از نیاز این شرکت به ۴۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز لازم دارد.

ادامه مطلب

معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست

معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست

مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار در حوزه محیط ساخته شده، معماری پایدار نامیده می شود. آن چه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد معماری پایدار نسبت به مسائل محیطی است؛ هر چند که جدا کردن این موضوع از سایر جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کاری دشوار است. با این که نتایج بحران های امروزی به خوبی شناسایی شده اند ولی بسیاری از راه حل های ارائه شده نسبت به مشکلات محیطی در معماری پایدار، به نظر ناکارآمد و ناقص می آیند. چرا که با وجود ارائه راه حل هایی که در جهت رفع مشکلات محیطی بر می آید، اما رویکرد آن ها نسبت به طبیعت همچنان گسسته است و ارزش همیشگی طبیعت احیاء نشده باقی می ماند. نگاه انسان نسبت به طبیعت، همان جهان بینی یا بینش او می باشد که در روش و مشی او منعکس می گردد. لذا ابهام ها و نواقص تئوریکی که در مفهوم معماری پایدار وجود دارند، می توانند مانع مهمی در جهت حفظ محیط زیست باشند. هدف این تحقیق، جستجوی نظریه های زیست محیطی توسعه پایدار و معماری پایدار می باشد که در نهایت در مقایسه با برخی از نگرش ها و دیدگاه ها نسبت به طبیعت قرار می گیرد تا نواقص آن تکمیل گردد. به این ترتیب این مقاله ابتدا به اهداف توسعه پایدار و و معماری پایدار می پردازد و راهکارهای آن را ارائه می نماید تا نواقص آن را دریافته و خط مشی کامل تری را پیشنهاد دهد. هر چند توسعه پایدار ریشه های اکولوژیکی و اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و راه حل آن ها در معماری پایدار، نقش طبیعت هر چه بیشتر آشکار می گردد. در انتهای این نوشتار طبیعت و معنای گسترده آن مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند تعیین کننده رابطه سه گانه انسان، طبیعت و معماری باشد. در نظر گرفتن نقش انسان و همچنین معماری به عنوان یک فرآیند که منجر به پایداری می گردد، از نکات مهم دیگر در اصلاح رابطه انسان، طبیعت و معماری می باشد. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکردی توصیفی دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با هدف معماری پایدار به اصلاح رابطه انسان، طبیعت و معماری می پردازد.

0-1001boom

ادامه مطلب

بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران

بازخوانی ارتباط «انسان-طبیعت» از طریق بررسی نماد باغ در آثار نقاشی معاصر ایران

در یک قرن اخیر، برای رفع بحران ارتباط انسان با طبیعت و خسارات ناشی از آن، راهکار های گوناگون با رویکردهای متفاوت ارائه شده است. از آنجا که این بحران جهان شمول است، بسیاری از این راهکارها به صورت کلی و در مقیاس جهانی اعلام شده است. حال آن که به نظر می رسد، می توان ذهنیت انسان معاصر را در مورد طبیعت، در هر یک از فرهنگ های بومی به طور جداگانه بازشناسی کرد و راهکارهای متناسب با هر یک از آن ها را ارائه نمود. از آن جا که به طور معمول، پرسش مستقیم درباره نظر افراد در مورد طبیعت، منجر به دریافت پاسخ های کلیشه ای و شعارگونه از ایشان می شود، برای دوری از این معضل، در این تحقیق با بررسی آثار نقاشی معاصر تحت عنوان «جایگاه طبیعت و پدیده معمارانه باغ، در ذهنیت انسان ایرانی معاصر»، با روش نمونه گیری احتمالی در میان آثار به نمایش درآمده در «هفت نمایشگاه دوسالانه نقاشی معاصر ایران» و «پنج نمایشگاه نقاشی تجلی احساس» مورد بررسی و تحلیل کیفی و کمی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهدکه مشکلات و راهکارهای آن ها در طبیعت مصنوع (باغ)، از طریق توجه به مفاهیم ذهنی انسان معاصر و عمق دریافت ها و پرداخت های او میسر می گردد.

14109_1474541887

ادامه مطلب

تحولات پیراشهرنشینی در هاله کلان شهری تهران در دروه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ خورشیدی به سوی توسعه ای سازنده یا گسترشی پراکنده؟

تحولات پیراشهرنشینی در هاله کلان شهری تهران در دروه ۱۳۷۵-۱۳۸۵ خورشیدی به سوی توسعه ای سازنده یا گسترشی پراکنده؟

رشد کلان‌شهر تهران در محیط پیرامونی، تحولات گسترد‌ه‌ای را در نظام اسکان جمعیت و استقرار فعالیت در نقاط روستایی و محیط طبیعی آن به‌همراه د‌ارد. با برون‌فکنی جمعیت و فعالیت به خارج از مرزهای رسمی تهران، روستاهای پیرامونی از لحاظ اقتصاد‌ی، اجتماعی و کالبد‌ی به‌تدریج ویژگی‌های شهری کسب می‌نمایند و از این روستاهای تبد‌یل شد‌ه به شهر با عنوان نقاط پیراشهری یاد می‌شود. بنابراین مسئله اساسی، روند سریع و بدون وجود زیرساخت‌های لازم در تبد‌یل شدن روستاها به شهر یا به‌عبارتی رشد پیراشهرنشینی در منطقه کلان‌شهری تهران است. از این‌رو هدف مقاله، سنجش تغییرات پیراشهرنشینی در قلمرویی تحت عنوان هاله کلان‌شهری تهران است. با به‌کارگیری مد‌ل تاپسیس، تغییرات پیراشهرنشینی در روستاها و نقاط پیراشهری مستقر در هاله کلان‌شهری تهران طی دوره ۱۳۷۵-۱۳۸۵ امتیازبند‌ی می‌شود. سپس با روش تحلیل فضایی در ArcMap، امتیازهای نهایی میزان تغییرات در طیفی از کمترین تا بیشترین پهنه‌بند‌ی می‌گردد. یافته‌های تحلیلی نشان می‌د‌هد که تغییرات پیراشهرنشینی در هاله کلان‌شهری با فاصله از تهران متفاوت است. در نواحی با فاصله ۱۵-۲۵ کیلومتری یعنی در گستره حریم مصوب ۱۳۸۵، بیشترین تغییرات پیراشهرنشینی، رشد پراکند‌ه و فزایند‌ه نقاط پیراشهری مشاهد‌ه می‌شود. پیراشهرنشینی همچون موجی به فواصل دورتر از کلان‌شهر درحال حرکت است. در نتیجه برای برنامه‌ریزی توسعه پیراشهری، سیاست کمربند سبز می‌تواند تهد‌ید گسترش پراکند‌ه پیراشهرنشینی را به فرصتی برای دست‌یابی به مزایایی این الگوی نوین شهرنشینی روستایی و توسعه‌ سازند‌ه منطقه‌ای سوق د‌هد.

452

ادامه مطلب

به کارگیری روش تحقیق روایتی در ارزیابی هویت مکان

به کارگیری روش تحقیق روایتی در ارزیابی هویت مکان

مفهوم هویت مکان در نیمه دوم قرن بیستم در ادبیات طراحی و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار گرفت. اما مسئله مهم آن است که تعد‌اد محدود‌ی از نوشته‌های موجود، چارچوبی برای بررسی کاربرد‌ی این مفهوم در اختیار قرار می‌د‌هند. هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب تحقیقی- تحلیلی با رویکرد‌ی کاربرد‌ی در مورد این مفهوم بود‌ه که در سه بخش کلی تدوین شد‌ه است. در بخش اول، تلاش شد‌ه تعریفی از هویت مکان، فرآیند شکل‌گیری و عناصر شکل‌د‌هند‌ه آن ارائه شود. در بخش دوم، طرح تحقیق در هویت مکان بر اساس روش‌شناسی مطالعه گفتمان، روش تحقیق روایتی و چارچوب تحلیلی بر اساس روش تحلیل گفتمان برای به‌کارگیری در ارزیابی هویت مکان تبیین شد‌ه است و شهر جد‌ید فولادشهر به‌عنوان نمونه مورد مطالعه و با هدف آزمون چارچوب تحقیقی-تحلیلی پیش‌گفته انتخاب شد‌ه است. در بخش سوم، د‌اد‌ه‌های جمع‌آوری شد‌ه در مورد هویت فولادشهر در دو سطح ۱) تحلیل اولیه و ۲) تحلیل یکپارچه بررسی و نتایج به‌دست آمد‌ه ارائه شد‌ه‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌د‌هد که عناصر مختلف هویت مکان در فولادشهر به لحاظ وضعیت در دو دسته کلی قرار می‌گیرند: ۱) عناصر د‌ارای ظرفیت مثبت و قابل تبد‌یل به عناصر برجسته هویت مکان و ۲) عناصر د‌ارای بحران. عناصر د‌ارای بحران خود د‌ارای گونه‌بند‌ی شامل عناصر د‌ارای بحران هم‌جهتی منفی، بحران د‌اخلی و بحران خارجی هستند.

index

ادامه مطلب

برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان)

برنامه‌ریزی فضای سبز شهری با رویکرد توسعه پایدار (مطالعه موردی: منطقه سه شهر اصفهان)

استفاده بهینه از زمین و برنامه‌ریزی فضای سبز شهری، یکی از مسائل مهم و اساسی در نظام برنامه‌ریزی شهری می‌باشد. با توجه به اهمیت فضای سبز شهری و همچنین افزایش جمعیت و گسترش شهرنشینی که موجب تبدیل فضاهای باز و سبز شهری به سطوح بتنی خشن و نفوذناپذیر شده است، لازم است از روش‌ها و ابزار جدیدی که بتوانند در تصمیم‌گیری به برنامه‌ریزان کمک کنند، استفاده نمود.
هدف این مقاله این است تا با بهره‌گیری از GIS، ساختار کاربری فضای سبز شهری را مورد آزمایش و اثرات آن را مورد تحلیل قرار دهد. منطقه سه شهر اصفهان به‌عنوان مطالعه موردی با این فرض که رشد آن تحت تأثیر عوامل محرک خاص و الگوهای مشخص محلی است مورد ارزیابی قرارگرفته است. در این راستا با مروری بر مفاهیم نظری مرتبط با عوامل مؤثر در برنامه‌ریزی کاربری فضای سبز شهری و شاخص‌های توسعه پایدار، معیارهای تحلیلی GIS تدوین شد تا به‌عنوان چارچوب مناسب برای برنامه‌ریزی کاربری فضای سبز منطقه موردمطالعه مورداستفاده قرار گیرد.
نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد در منطقه سه شهر اصفهان علیرغم مشکلات جدی در وضعیت سرانه کاربری و توزیع کاربری فضای سبز، مکانی که دارای تمامی ویژگی های مکان گزینی به بهترین شکل باشد وجود نداشته، اما مکان هایی با بیشترین هم خوانی با معیارها در محلات شماره ۱۳ (محله خواجو) ، شماره ۱۴ (محله باغ کاران)، شماره ۱۰(محله قلعه طبره) دارای اولویت برنلمه ریزی فضای سبز می باشند.

images

ادامه مطلب

تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی

تعیین رابطه مولفه های روانی، کالبدی و محیطی و ارتقاء رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی

بررسی میزان رضایتمندی ساکنان مجتمع های مسکونی یکی از مهمترین رویکردهای پژوهش در حوزه مسکن می باشد. یکی از مشکلاتی که در طراحی مجتمع های مسکونی دیده می شود و مسئله ی این تحقیق را شامل می گردد، عدم رضایتمندی ساکنان به دلیل عدم رعایت مفاهیم خلوت، سلسله مراتب فضایی و عدم پیش بینی فضاهای واسط می باشد. هدف از تحقیق حاضر تعیین درجه اهمیت متغیرهای فوق در میان مؤلفه های روانی، محیطی و کالبدی در ارتقاء رضایتمندی از نقطه نظر متخصصین است. روش تحقیق بصورت توصیفی- پیمایشی و با تکنیک دلفی بوده است. ابتدا به مطالعه پیشینه تحقیق و بررسی مفهوم رضایتمندی و تعیین متغیرهای تأثیرگذار بر آن پرداخته شد. پس از مطالعه موارد فوق چارچوب نظری تحقیق استخراج گردید. در گام بعدی با توجه به فرضیات تحقیق و متغیرهای در نظر گرفته شده و تهیه ی پرسشنامه، به پرسش از ۱۹ نفر از متخصصین حوزه مسکن پرداخته شد و داده های پرسشنامه با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی از آن است که متغیرهای خلوت، تفکیک فضاهای شلوغ و آرام و وجود سلسله مراتب فضایی با توجه به سطح معناداری کوچکتر از ۰/۰۵ و ضریب همبستگی بالاتر از سایر متغیرها، به ترتیب تأثیرگذارترین مؤلفه های روانی، کالبدی و محیطی در ارتقاء رضایت ساکنان در مجموعه های مسکونی می باشند. همچنین متغیر وجود فضاهای واسط دومین متغیر تأثیرگذار از مؤلفه های کالبدی بعد از متغیر تفکیک فضاهای شلوغ و آرام در ارتقاء رضایتمندی می باشد.

01_urpd_ir_urdp_ir_%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86_%d9%85%d9%87%d8%b1

ادامه مطلب

بتن متخلخل ( هبلکس)

بتن متخلخل ( هبلکس)

یکی از مسائل مهم مهندسان عمران در امر طراحی، محاسبه و ساخت پروژه های عمرانی وزن سازه به منظور پایداری بهتر در برابر نیروی زلزله است.

ازآنجائیکه امروزه تمامی ساختمان ها به صورت اسکلت فلزی و یا بتونی اجرا می‌شوند. پارتیشن ها و دیوارهای داخلی فقط نقش جدا کننده فضا را برعهده دارند و هرچه مصالح بکاررفته شده دراین اجزا سبک تر باشد تاثیر مستقیمی در کاهش وزن سازه دارد.

از این رو جایگزینی آجرهای هبلکس بجای آجرهای معمولی و سفال بسیار تاثیر گذار می‌باشد.

نکته قابل ذکر در مورد این آجرها وزن مخصوص پایین آنها است. بطوریکه اگر این آجرها را بر روی سطح آب قراردهیم به ته آب فرو نرفته و برروی سطح آب قرارمی‌گیرد…

برای دانلود کامل مطلب از لینک های زیر استفاده نمایید.

43731409137533

ادامه مطلب
صفحه 1 از 3123