عمران|شهر سازی|ساختمان جدیدترین خبرهای عمران,مسکن و شهر سازی,اقتصاد مسکن,محیط زیست ایران tag:http://shud.ir 2020-12-01T10:58:07+01:00 mihanblog.com سیستم مدیریت هوشمند ساختمان 2019-02-10T06:58:02+01:00 2019-02-10T06:58:02+01:00 tag:http://shud.ir/post/4 سهیل صادقی هوشمندسازی ساختمان شامل هوشمندسازی روشنایی‌ها، سیستم HVAC، پرده‌ها و سایبان‌ها، آسانسورها و پله‌های برقی، تجهیزات الکتریکی و تاسیساتی، سیستم کنترل تردد، سیستم اعلام سرقت، دوربین‌های نظارتی و سیستم اعلام و اطفای حریق را شامل می‌شود. سازه برتر،اهداف سیستم مدیریت ساختمان BMS ، شامل: بهینه سازی مصرف انرژی، آسایش و سهولت کنترل ، آرامش و امنیت است که شناخت و آشنایی با این سیستم ها و استفاده از آن در صنعت ساختمان قطعا باعث نتایج بهتری در رفتار ساختمان و حتی ساکنین خواهد شد.استفاده از هوشمندسازی ساختمان شامل هوشمندسازی روشنایی‌ها، سیستم HVAC، پرده‌ها و سایبان‌ها، آسانسورها و پله‌های برقی، تجهیزات الکتریکی و تاسیساتی، سیستم کنترل تردد، سیستم اعلام سرقت، دوربین‌های نظارتی و سیستم اعلام و اطفای حریق را شامل می‌شود.

سازه برتر،اهداف سیستم مدیریت ساختمان BMS ، شامل: بهینه سازی مصرف انرژی، آسایش و سهولت کنترل ، آرامش و امنیت است که شناخت و آشنایی با این سیستم ها و استفاده از آن در صنعت ساختمان قطعا باعث نتایج بهتری در رفتار ساختمان و حتی ساکنین خواهد شد.استفاده از این سیستم ها در ساختمان، برای ساکنین، مالکان ساختمان، مدیران تاسیسات و خود ساختمان دارای مزایای بسیاری است که در ادامه مطالب به آن اشاره شده است. برای دانلود مطلب با حجم کم  از لینک های زیر استفاده کنید.


]]>
به کارگیری روش تحقیق روایتی در ارزیابی هویت مکان 2019-02-10T06:57:18+01:00 2019-02-10T06:57:18+01:00 tag:http://shud.ir/post/3 سهیل صادقی مفهوم هویت مکان در نیمه دوم قرن بیستم در ادبیات طراحی و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار گرفت. اما مسئله مهم آن است که تعد‌اد محدود‌ی از نوشته‌های موجود، چارچوبی برای بررسی کاربرد‌ی این مفهوم در اختیار قرار می‌د‌هند. هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب تحقیقی- تحلیلی با رویکرد‌ی کاربرد‌ی در مورد این مفهوم بود‌ه که در سه بخش کلی تدوین شد‌ه است. در بخش اول، تلاش شد‌ه تعریفی از هویت مکان، فرآیند شکل‌گیری و عناصر شکل‌د‌هند‌ه آن ارائه شود. در بخش دوم، طرح تحقیق در هویت مکان بر اساس روش‌شنا مفهوم هویت مکان در نیمه دوم قرن بیستم در ادبیات طراحی و برنامه‌ریزی شهری مورد توجه قرار گرفت. اما مسئله مهم آن است که تعد‌اد محدود‌ی از نوشته‌های موجود، چارچوبی برای بررسی کاربرد‌ی این مفهوم در اختیار قرار می‌د‌هند. هدف مقاله حاضر ارائه چارچوب تحقیقی- تحلیلی با رویکرد‌ی کاربرد‌ی در مورد این مفهوم بود‌ه که در سه بخش کلی تدوین شد‌ه است. در بخش اول، تلاش شد‌ه تعریفی از هویت مکان، فرآیند شکل‌گیری و عناصر شکل‌د‌هند‌ه آن ارائه شود. در بخش دوم، طرح تحقیق در هویت مکان بر اساس روش‌شناسی مطالعه گفتمان، روش تحقیق روایتی و چارچوب تحلیلی بر اساس روش تحلیل گفتمان برای به‌کارگیری در ارزیابی هویت مکان تبیین شد‌ه است و شهر جد‌ید فولادشهر به‌عنوان نمونه مورد مطالعه و با هدف آزمون چارچوب تحقیقی-تحلیلی پیش‌گفته انتخاب شد‌ه است. در بخش سوم، د‌اد‌ه‌های جمع‌آوری شد‌ه در مورد هویت فولادشهر در دو سطح ۱) تحلیل اولیه و ۲) تحلیل یکپارچه بررسی و نتایج به‌دست آمد‌ه ارائه شد‌ه‌اند. یافته‌های این تحقیق نشان می‌د‌هد که عناصر مختلف هویت مکان در فولادشهر به لحاظ وضعیت در دو دسته کلی قرار می‌گیرند: ۱) عناصر د‌ارای ظرفیت مثبت و قابل تبد‌یل به عناصر برجسته هویت مکان و ۲) عناصر د‌ارای بحران. عناصر د‌ارای بحران خود د‌ارای گونه‌بند‌ی شامل عناصر د‌ارای بحران هم‌جهتی منفی، بحران د‌اخلی و بحران خارجی هستند.]]> معماری پایدار و نقد آن در حوزه محیط زیست 2019-02-10T06:55:33+01:00 2019-02-10T06:55:33+01:00 tag:http://shud.ir/post/2 سهیل صادقی مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار در حوزه محیط ساخته شده، معماری پایدار نامیده می شود. آن چه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد معماری پایدار نسبت به مسائل محیطی است؛ هر چند که جدا کردن این موضوع از سایر جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کاری دشوار است. با این که نتایج بحران های امروزی به خ مفهوم پایداری در دهه ۱۹۷۰ میلادی، نتیجه آگاهی بشر نسبت به مسائل محیط زیست و مشکلات فرهنگی- اجتماعی و اقتصادی می باشد. یکی از مهم ترین اهداف توسعه پایدار، حفظ طبیعت و اصلاح نگاه به آن است و تجلی توسعه پایدار در حوزه محیط ساخته شده، معماری پایدار نامیده می شود. آن چه که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است، رویکرد معماری پایدار نسبت به مسائل محیطی است؛ هر چند که جدا کردن این موضوع از سایر جنبه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، کاری دشوار است. با این که نتایج بحران های امروزی به خوبی شناسایی شده اند ولی بسیاری از راه حل های ارائه شده نسبت به مشکلات محیطی در معماری پایدار، به نظر ناکارآمد و ناقص می آیند. چرا که با وجود ارائه راه حل هایی که در جهت رفع مشکلات محیطی بر می آید، اما رویکرد آن ها نسبت به طبیعت همچنان گسسته است و ارزش همیشگی طبیعت احیاء نشده باقی می ماند. نگاه انسان نسبت به طبیعت، همان جهان بینی یا بینش او می باشد که در روش و مشی او منعکس می گردد. لذا ابهام ها و نواقص تئوریکی که در مفهوم معماری پایدار وجود دارند، می توانند مانع مهمی در جهت حفظ محیط زیست باشند. هدف این تحقیق، جستجوی نظریه های زیست محیطی توسعه پایدار و معماری پایدار می باشد که در نهایت در مقایسه با برخی از نگرش ها و دیدگاه ها نسبت به طبیعت قرار می گیرد تا نواقص آن تکمیل گردد. به این ترتیب این مقاله ابتدا به اهداف توسعه پایدار و و معماری پایدار می پردازد و راهکارهای آن را ارائه می نماید تا نواقص آن را دریافته و خط مشی کامل تری را پیشنهاد دهد. هر چند توسعه پایدار ریشه های اکولوژیکی و اقتصادی و فرهنگی-اجتماعی دارد، ولی با جستجو درباره معضلات پیش روی انسان معاصر و راه حل آن ها در معماری پایدار، نقش طبیعت هر چه بیشتر آشکار می گردد. در انتهای این نوشتار طبیعت و معنای گسترده آن مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند تعیین کننده رابطه سه گانه انسان، طبیعت و معماری باشد. در نظر گرفتن نقش انسان و همچنین معماری به عنوان یک فرآیند که منجر به پایداری می گردد، از نکات مهم دیگر در اصلاح رابطه انسان، طبیعت و معماری می باشد. روش این پژوهش مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و رویکردی توصیفی دارد. نتایج به دست آمده از این پژوهش با هدف معماری پایدار به اصلاح رابطه انسان، طبیعت و معماری می پردازد.

]]>
رونق نسبی در بازار مسکن حاکم است 2019-02-10T06:55:05+01:00 2019-02-10T06:55:05+01:00 tag:http://shud.ir/post/1 سهیل صادقی به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی قائدی کارشناس مسکن، گفت: البته این موضوع موردی است و انتظار می­‌رود پس از اعلام نتایج انتخابات و همچنین نیمه اول امسال حجم معاملات مسکن باز هم افزایش یابد و فاز پیش رونق ادامه یابد. وی ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست های بانک مسکن در حمایت از طرف تقاضای خرید ملک اظهار کرد: برمبنای چشم انداز کوتاه مدت بازار معاملات مسکن در سال ۹۶ حداکثر تا نیمه اول سال، تشدید پیش رونق معاملات بیش از سایر گزینه ها محتمل به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی به نقل از روابط عمومی بانک مسکن، علی قائدی کارشناس مسکن، گفت: البته این موضوع موردی است و انتظار می­‌رود پس از اعلام نتایج انتخابات و همچنین نیمه اول امسال حجم معاملات مسکن باز هم افزایش یابد و فاز پیش رونق ادامه یابد.

وی ضمن مثبت ارزیابی کردن سیاست های بانک مسکن در حمایت از طرف تقاضای خرید ملک اظهار کرد: برمبنای چشم انداز کوتاه مدت بازار معاملات مسکن در سال ۹۶ حداکثر تا نیمه اول سال، تشدید پیش رونق معاملات بیش از سایر گزینه ها محتمل است که در این میان نقش حمایتی تسهیلات خرید مسکن غیر قابل انکار است.

وی با بیان اینکه فاز پیش رونق معاملات در بازار مسکن از سال گذشته با افزایش حجم خرید و فروش آپارتمان های مسکونی عملا بازار مسکن را از حالت رکود خارج کرد،گفت: هر چند نشانه های رونق کامل هم اکنون در بازار معاملات مسکن دیده نمی­ شود اما بازگشت به رکود در بازار معاملات مسکن نیز منتفی است.

قائدی تاکید کرد: نشانه ­هایی مبنی بر ادامه حرکت بازار مسکن در فاز پیش ­رونق و تشدید پیش ­رونق در بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان بر مبنای آمارهای رسمی و مطالعات میدانی مشاهده می­شود که این نشانه ها هرگز علائمی از بازگشت به رکود را منعکس نمی کند.

وی با اشاره به موضوع برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از مهمترین عوامل برون بخشی در تعیین وضعیت بازار مسکن در نیمه اول سال ۹۶ به خصوص طی هفته­ های اخیر و آینده کوتاه­ مدت پیش رو خاطر نشان کرد: هم اکنون بازار مسکن تحت تاثیر نرخ سود بانکی، تغییرات تورم و همچنین تغییرات مثبت و منفی بازار رقیب قرار دارد اما آنچه مسلم است اثرگذاری انتخابات ریاست جمهوری به مراتب در مقطع زمانی حاضر-کوتاه مدت-از سایر پارامترهای گفته شده موثرتر است.

قائدی در عین حال تاکید کرد: با این وجود هیچ کدام از عوامل گفته شده و اثرگذار در بازار مسکن از ابتدای سال تا کنون منجر به عقب گرد بازار معاملات خرید و فروش آپارتمان به فاز رکود نشده اند و تاثیر روانی ناشی از برگزاری انتخابات به صورت مقطعی و در برخی موارد در قالب خودداری موقت برخی فروشندگان مسکن از عرضه فایل های فروش به بازار مسکن خود را نشان داده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که از ناحیه سمت تقاضای مصرفی که هم اکنون اصلی ترین متقاضیان بازار مسکن هستند چنین مکثی رصد نمی شود هر چند تعداد فایل های عرضه شده به بازار مسکن نیز تقریبا با سطح تقاضای مصرفی حاضر در بازار ملک همخوانی دارد. این موضوع به معنای عدم عقب نشینی تقاضای موثر از بازار معاملات مسکن است.

قائدی تصریح کرد: در خصوص روند قیمت مسکن در نیمه اول سال ۹۶ با توجه به وضعیت فعلی انتظار می رود افزایش محسوسی در قیمت ها ایجاد نشود و بازار مسکن حداکثر در سطح تورم عمومی نوسان های جزیی را در برخی موارد تجربه کند. هر چند احتمال بروز این نوسان نیز در همه مناطق قطعی نخواهد بود.

وی همچنین با تاکید بر ضرورت تغییر مسیر سازندگان از واحدهای لوکس،گران قیمت و تجاری به ساخت واحدهای مسکونی مصرفی گفت: به نظر می رسد در سال جاری نیز دست کم تا نیمه اول امسال شاهد تداوم وضعیت سال گذشته در بازار مسکن باشیم؛ سال گذشته شیب منفی رشد ساخت وساز به صفر رسید اما در عین حال تحرک محسوسی در راستای رشد قابل توجه حجم سرمایه گذاری های جدید ساختمانی تجربه نشد.

وی گفت: به سازندگان توصیه می شود برای کسب بازدهی معقول در سرمایه گذاری ساختمانی و فروش سریعتر واحدها به منظور بازگشت اصل و سود سرمایه به آن ها، اولویت سرمایه گذاری های خود را بر ساخت مسکن مصرفی متناسب با نیاز فعلی بازار تقاضا قرار دهند و از ساخت واحدهای لوکس، بزرگ متراژ و گران قیمت خودداری کنند.

وی در عین حال افزایش حمایت از گروه های مصرفی در بازار مسکن و کاهش غیر دستوری نرخ سود غیر بانکی را از مهمترین ابزارهای سرعت بخشی به بازار مسکن در مسیر رونق عنوان کرد.]]>